Menu
Skontaktuj się z nami

602 751 351(22) 404 05 02

ST. CLARE’S SCHOOL

O szkole :

Szkoła St. Clare’s jest ogólnodostępną, koedukacyjną, przygotowującą do matury szkołą dzienną z internatem. Mieści się w eleganckim północnym Oksfordzie. Oferuje Dyplom Matury Międzynarodowej od ponad 38 lat, dłużej niż jakakolwiek szkoła, lub uczelnia w Anglii. Szkoła cieszy się światową sławą, oraz doświadczeniem w przeprowadzaniu Matur Międzynarodowych. Do głównych jej wartości należą internacjonalizm oraz akademicka doskonałość.

Międzynarodowe doświadczenie

W St. Clare’s kształcą się uczniowie z ponad 40 krajów, włączając w to znaczną liczbę Brytyjczyków. Atmosfera jest nieformalna i przyjazna, z równym naciskiem na ciężką pracę i rozwój odpowiedzialności osobistej. Każdy uczeń ma osobistego nauczyciela, który pełni rolę opiekuna i nadzoruje postępy. St. Clare’s oferuje szczególnie szeroki wybór przedmiotów na wyższym i standardowym poziomie, a także zajęcia z literatury w ponad 25 różnych językach.

Kampus St.Clare’s tworzy 28 dużych domów z epoki wiktoriańskiej oraz edwardiańskiej, do których zostały dodane obiekty o specjalnym przeznaczeniu. Do nich zalicza się piękna biblioteka z kolekcją ponad 35 000 pozycji, cztery laboratoria naukowe, warsztaty, oraz studia muzyczne, jadalnia, kawiarnia uczniowska. Szkoła dysponuje także siecią bezprzewodową we wszystkich budynkach i mieszkaniach.

Uczniowie mieszkają blisko kampusu głównego, pod opieką personelu. St. Clare’s przyjmuje także studentów miejscowych w trybie dziennym. Zapewnia obszerny program zajęć społecznych, kulturalnych i sportowych, a uczniowie zachęcani są do wykorzystania możliwości oferowanych przez Oxford

Program nauczania - International Baccalaureate (IB)

Część międzynarodowego programu edukacyjnego International Baccalaureate. Jest to dwuletni program nauczania na poziomie liceum ogólnokształcącego, zazwyczaj w całości w języku obcym, zakończony egzaminem maturalnym. W programie uczestniczy 3488 szkół w 125 krajach.

Dyplom IB jest honorowany i uznawany za prestiżowy w wielu uczelniach na całym świecie. Matura międzynarodowa jest traktowana jako równorzędny egzamin z angielskimi A-level (m.in. w Oxfordzie, Cambridge).

Program maturalny w systemie IB trwa dwa lata (w Polsce rozpocząć go mogą uczniowie po pierwszej klasie liceum ogólnokształcącego), składa się z sześciu kursów przedmiotowych, eseju oraz kursu z teorii wiedzy (Theory of Knowledge). Całość kursów odbywa się w języku angielskim, francuskim bądź hiszpańskim, w tym języku zdawany jest także egzamin maturalny (z wyjątkiem oczywiście egzaminów z języków).

Więcej o programie przeczytasz TUTAJ

Miejsce szkoły w rankingach

Według Rządowych Tabel Wyników publikowanych corocznie w styczniu, St.Clare’s osiągnęła po raz piąty z rzędu najlepsze rezultaty przygotowania do matur w Oxfordshire. Posiada także setny najlepszy wynik przygotowania do matur spośród wszystkich 4,303 państwowych i niezależnych szkół uwzględnionych w tabelach w Anglii.

Jak uczniowie radzą sobie na egzaminach?

W maju 2014, 121 uczniów podeszło do Międzynarodowej Matury osiągając średni wynik 36 na 45 punktów. Średni wynik na świecie odnośnie wszystkich szkół i uczelni wynosi mniej niż 30 punktów. Czterech uczniów osiągnęło maksymalny wynik 45 punktów, który uzyskuje tylko 0,2 % uczniów na świecie.

Szkoła znajduje się w północnym Oksfordzie, jedyne 1,5 km od centrum miasta. Na terenie głównego kampusu, mieszczą się budynki administracji oraz obiekty szkolne. W czasie roku akademickiego, z kampusu korzystają również adepci kursów IB i wcześniejszych. Recepcja znajduje się przy Banbury Road 139. Mieszkania dla uczniów mieszczą się około 5 minut pieszo od głównego kampusu.

 

 

Czesne w szkole St Clare's Oxford

35 630 GBP/rok - program IB w opcji full board: czesne plus zakwaterowanie w akademiku z wyżywieniem

17 280 GBP/rok - program IB w opcji 'day': tylko czesne bez zakwaterowania i wyżywienia

Stypendia

Co roku, szkoła St Clare's oferuje stypendia dla wyjątkowo zdolnej akademicko młodzieży. Jeśli chcesz aplikować do szkoły St Clare's i ubiegać się o stypendium, skontaktuj się z konsultantem Elab.

 

International Baccalaureate (IB)

Część międzynarodowego programu edukacyjnego International Baccalaureate. Jest to dwuletni program nauczania na poziomie liceum ogólnokształcącego, zazwyczaj w całości w języku obcym, zakończony egzaminem maturalnym. W programie uczestniczy 3488 szkół w 125 krajach.

Dyplom IB jest honorowany i uznawany za prestiżowy w wielu uczelniach na całym świecie. Matura międzynarodowa jest traktowana jako równorzędny egzamin z angielskimi A-level (m.in. w Oxfordzie, Cambridge).

Czas trwania

Program maturalny w systemie IB trwa dwa lata (w Polsce rozpocząć go mogą uczniowie po pierwszej klasie liceum ogólnokształcącego), składa się z sześciu kursów przedmiotowych, eseju oraz kursu z teorii wiedzy (Theory of Knowledge). Całość kursów odbywa się w języku angielskim, francuskim bądź hiszpańskim, w tym języku zdawany jest także egzamin maturalny (z wyjątkiem oczywiście egzaminów z języków).

Szczegółowy rozkład i poziom kursów przedmiotowych ustala indywidualnie każdy z uczniów zgodnie z obowiązującymi zasadami. Trzy lub ewentualnie cztery z kursów należy zaliczyć na poziomie rozszerzonym (Higher level – HL), pozostałe na poziomie podstawowym (Standard level – SL). 

Warunkami uzyskania dyplomu są ponadto:

  • Napisanie pracy (EE – Extended Essay), najczęściej w języku wykładowym, o objętości do 4000 słów z dowolnie wybranego przedmiotu nauczanego w szkole (niekoniecznie zdawanego na maturze). Temat jest dowolny, jednak wymagane jest przeprowadzenie własnych badań przez ucznia. Wymagane jest jednak pisanie pracy pod kierownictwem nauczyciela z danej szkoły.
  • Zaliczenie co najmniej 150 godzin zajęć CAS (ang. Creativity, Action, Service – twórczość, działanie, pomoc). W ramach CAS-u prowadzi się zajęcia sportowe, działalność artystyczną, społeczną itp.
  • Zaliczenie kursu teorii wiedzy (TOK – Theory of Knowledge) składającego się z około 100 godzin, mającego na celu naukę podstaw epistemologii oraz krytycznego myślenia u uczniów. Dodatkowo, uczeń musi napisać esej o objętości 1200–1600 słów na podany temat (wybrany z listy sześciu tematów określonych przez IBO) oraz przeprowadzić prezentację związaną z zagadnieniami teorii wiedzy na dowolnie wybrany temat.

 

Punkty otrzymane za Extended Essay i prezentację z teorii wiedzy pozwalają uzyskać wyższą ocenę na dyplomie. W przypadku gdy obie prace są najwyżej ocenione, uczeń otrzymuje trzy dodatkowe punkty do ostatecznej oceny. Bez dodatkowych punktów nadal można otrzymać dyplom, jeżeli oba wymagania zostaną spełnione i jedno z nich zostanie ocenione na co najmniej 2 (od 2010 roku oba), jednak niemożliwe jest wtedy otrzymanie 45 punktów.

 PRE - IB

Kurs Pre (Pre-IB) jest przeznaczony dla młodzieży chcącej rozpocząć naukę w brytyjskiej szkole średniej już po ukończeniu gimnazjum, czyli w pierwszej klasie polskiego liceum. Przygotowuje on studentów nie tylko językowo, ale również z przedmiotów, których aplikant chce uczyć się później w programie IB . Uczniowie mogą rozpocząć kurs w każdej chwili, przez cały rok. Przedmioty, które można wybrać to : English Language, Mathematics, Science, Humanities, Art/Music or Theatre, World Literature, Personal/Health/Social Education.