Menu
Skontaktuj się z nami

602 751 351(22) 404 05 02

SYSTEM EDUKACYJNY W USA

 

System edukacji w Stanach Zjednoczonych opiera się na pięciu etapach:

 


Zwykle dzieci zaczynają naukę w wieku 6 lat i trwa ona do 16-18 roku życia. Podstawowe i średnie wykształcenie jest w USA obowiązkowe.

Dzieci najczęściej rozpoczynają naukę w wieku 6 lat, idąc do Elementary School, gdzie spędzają 6 – 8 lat. W Stanach Zjednocznonych nie ma jednolitej struktury edukacji, dlatego w zależności od liczby lat spędzonych w Elementary School, uczniowie idą następnie do Middle School (10-14 lat), Secondary School (po 6 klasach Elementary), bądź mogą nawet ubiegać się o naukę w Junior High School.

Szkoła średnia

Odpowiednik polskiego liceum w USA to High School (grade 9th do grade 12th) lub trwające łącznie 6 lat Junior High School (Middle School) + High School. To na tym etapie uczniowie z Polski mogą rozpocząć naukę w liceum w USA. Uczniowie szkół średnich mogą wybierać przedmioty z listy obowiązkowych oraz dodatkowych.

Duża ilość szkół oferuje przedmioty dla najzdolniejszych uczniów, tzw. „honors”, które mogą być realizowane w formie Regular Honors, Advanced Placement (nauczanie i egzaminy na poziomie szkolnictwa wyższego, często uznawane przez uniwersytety i college w procesie aplikacji na studia) lub kursu International Baccelaureate. Uczeń, mający w ostatniej klasie 17 lub 18 lat, uzyskuje High School Diploma, czyli dyplom ukończenia szkoły średniej.

Na zakończenie uczniowie zdają egzamin SAT, czyli standardowy test wiedzy. Jest to odpowiednik polskiej matury - zdanie SAT umożliwia aplikację na studia. Obejmuje test z matematyki, czytanie ze zrozumieniem, pisanie oraz testy z wybranych przedmiotów.

Comprehensive high schools / public high schools  - zapewniają edukacje wszystkim chętnym uczniom (niezależnie od dotychczasowego poziomu ich wykształcenia). Niektóre z nich oferują przygotowanie do podjęcia studiów, inne pozwalają na przygotowanie do zawodu.  

Popularne jest również szkolnictwo prywatne (private high schools), oferowane przez elitarne szkoły z internatami lub kościoły i organizacje religijne. W Stanach Zjednoczonych istnieją również szkoły średnie zawodowe, takie jak np. vocational schools (przygotowanie do zawodów związanych z technologią) lub college preparatory high schools (które przygotowują do podjęcia studiów wyższych). Tego typu szkoły również mogą być prywatne lub publiczne.

Szkolnictwo wyższe

Higher education, czyli szkolnictwo wyższe, obejmuje uniwersytety i uczelnie wyższe, które oferują nauczanie pierwszego: 4-letnie studia licencjackie (Bachelor), 2-letnie Community i Junior Colleges, studia w instytutach technicznych, które trwają od 1 do 3 lat. Edukacja wyższa drugiego stopnia to studia podyplomowe, które pozwalają uzyskać tytuł magistra lub doktora.