Menu
Skontaktuj się z nami

602 751 351(22) 404 05 02

Jak wybrać liceum?

Wybór liceum nie jest prosty, dlatego nasi konsultanci na każdym etapie służą rada i pomocą. Co powinni Państwo wiedzieć, aby wspólnie z dzieckiem wybrać najbardziej odpowiednią szkołę? Warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii:

Szkoła publiczna czy prywatna?

Licea w Wielkiej Brytanii dzielą się na szkoły prywatne, których dochody (pozwalające zapewnić najwyższy standard i możliwości edukacji uczniom), pochodzą z czesnego oraz publiczne, czyli te, które finansowane są z budżetu państwa. W związku z tym różnią się kosztami. 

Czesne w szkołach prywatnych różni się w zależności od programu oraz placówki. Przedział cenowy będzie jednak mieścił się między 18-35 tys. GBP/rok - opłaty te zawierają czesne oraz zakwaterowanie w internacie przy szkole. 

W szkole publicznej musimy liczyć się z kosztami zakwaterowania. Będa one wahały się od 7-16 tys. GBP/rok.

Z internatem czy bez?

Warto zawczasu zastanowić się również nad zakwaterowaniem syna bądź córki w czasie pobytu za granicą. Uczeń rozpoczynający naukę w liceum w Wielkiej Brytanii czy USA ma dwie możliwości - wybrać szkołę z internatem lub zamieszkać u rodowitych Brytyjczyków lub Amerykanów (tzw. host family). 

Główną zaletą szkół z internatem jest przede wszystkim bliskość i kompleksowa opieka w trakcie nauki, ale także możliwość szybkiej integracji z kolegami ze szkoły oraz nauczycielami. W przypadku, gdy bliższa uczniom jest rodzinna i domowa atmosfera, zamieszkanie z rodziną to świetny pomysł! 

W centrum czy na obrzeżach?

Lokalizacja szkoły to kolejny ważny argument mogący przeważyć na korzyść jednej z nich. Życie w brytyjskiej lub amerykańskiej metropolii to wielka przygoda oraz wahlarz możliwości, choć to również wyższe koszty utrzymania.

To, czy szkoła będzie mieściła się w centrum dużego miasta lub w odizolowanym ośrodku w przepięknej, pozamiejskiej scenerii znacznie wpłynie na doświadczenie w trakcie nauki.

Rodzaje programów, zajęć pozalekcyjnych, przedmiotów na A-levels lub IB

1. Szkoły w Wielkiej Brytanii i w Stanach realizują różne programy, jeśli chodzi o długość nauki. Najczęściej młodzież uczy się w trybie dwuletnim zakończonym egzaminem A-levels lub maturą IB, choć niektóre szkoły oferują również intensywne programy skrócone do 1 lub 1,5 roku nauki.

2. Licea oferują (niektóre z nich wprost wymagają) uczestnictwo uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, niezwiązanych z przedmiotami szkolnymi. W ten sposób przygotowują młodzież nie tylko pod względem akademickim, ale także budują w nich poczucie wspólnoty, ćwiczą kreatywność i pracę zespołową, a także pomagają rozwijać liczne talenty. W zależności od tego jakie dziecko ma pasje i zainteresowania, warto znaleźć taką szkołę, która daje również możliwości rozwoju w tej konkretnej dziedzinie. 

3. Może się również zdarzyć tak, że dana szkoła posiada w swojej ofercie wyjątkowy kurs, który szczególnie interesuje daną osobę, a pozostałe placówki takich przedmiotów nie realizują. Warto więc zapoznać się z planem zajęć.

Progi punktowe i rankingi

Warto poznać wymogi rekrutacyjne szkół (w tym również progi punktowe na dany rok), do których uczeń z naszą pomocą będzie aplikować na przed planowanym rozpoczęciem nauki (najpóźniej we wrześniu roku poprzedzającego wyjazd).  Konsultanci Elab w ramach realizowanych usług wspierają uczniów i ich rodziców w wyborze odpowiedniej szkoły, prezentując szczegółowe raporty dotyczące konkretnych wymagań, jakie należy spełnić, aby dostać się i rozpocząć naukę w danej placówce.

Elab współpracuje z najlepszymi szkołami średnimi, które rokrocznie zdobywają w światowych rankingach bardzo wysokie pozycje. Na te pozycje wpływ ma w dużym stopniu tzw. admission rate (procentowy wskaźnik mówiący o tym, ile osób zostało w danym roku przyjętych do szkoły w stosunku do całkowitej liczby aplikantów)

 

Jaką część uczniów stanowi młodzież z innych krajów

W zależności od tego czy uczeń nastawiony jest na poznanie kultury i obyczajów brytyjskich bądź amerykańskich czy też chce przeżyć prawdziwie międzynarodową przygodę wśród rówieśników z całego świata, dokonuje takiego właśnie wyboru szkoły.  

Stypendia

Większość szkół posiada własne programy stypendialne, które funkcjonują na zasadach indywidualnie przyznawanych uczniom kwot dofinansowania. Zgłoś się do nas, aby otrzymać więcej informacji o możliwościach uzyskania stypendium (nawet do 50 tys. złotych). Z nami łatwiej będzie dokonać właściwego wyboru! 

Zapoznaj się z brytyjskimi szkołami średnimi Elab